Grafik zajęć grupowych

_Poniedziałek_

____Wtorek____

___Środa______

___Czwartek___

____Piątek____

____Sobota____

Zwróć uwagę na kolor tła – im ciemniejszy kolor, tym trudniejszy i bardziej zaawansowany trening.