Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych.

Administrator danych

Małgorzata Michalak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CORAMO Małgorzata Michalak z siedzibą przy ul. Królewny Śnieżki 52, 10-696 Olsztyn, NIP 739 213 22 94, REGON 280405056, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Olsztyn.

Adres e-mail: kontakt@fithome.olsztyn.pl, numer telefonu + 48 734 775 282

Inspektor danych osobowych

W przypadku wyznaczenia przez nas tego podmiotu, zostaniesz o tym poinformowany w tym miejscu.

Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzasz założyć konto Użytkownika oraz korzystać usług, zostaniesz poproszony
 o podanie nam Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych
z funkcjonowaniem Serwisu i świad­czeniem usług w nim oferowanych. Usługi te mogą polegać przede wszystkim na prowadzeniu Twojego konta i udo­stępnianiu funkcji z nim związanych.

Administrator, za pośrednictwem serwisu oraz innych form komunikacji, zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres e-mail

Numer telefonu

Cel przetwarzania

Prowadzenie serwisu www.fithome.olsztyn.pl

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu, obejmuje  to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości rezerwacji zajęć w klubie, zakupu karnetów i zawierania umów, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych, w tym newslettera.

Twoje dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie naszej oferty, produktów oraz usług. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować na naszej stronie dopasowane do Twoich zainteresowań oferty oraz promocje.
Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę na otrzymywanie Newsletter lub na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania oferty handlowej naszego studia.

Podstawa przetwarzania danych:

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

Podanie danych:

– dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy;

Skutek niepodania danych

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

– brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie,

– brak możliwości korzystania z usług Serwisu,

Możliwość cofnięcia zgody – w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Profilowanie

W związku z Serwisem możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam usług.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Bezpieczeństwo danych

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje uprawnienia

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

– dostępu do Twoich danych osobowych,

– ich zmiany i sprostowania,

– usunięcia lub

– ograniczenia przetwarzania,

– żądania przeniesienia danych do innego administratora,.

– żądania niezwłocznego ich usunięcia

A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobo­wych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez admini­stratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych: kontakt@fithome.olsztyn.pl

Ciasteczka

Czym są pliki cookies ?

To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies).
Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:


• obsługa logowania – weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem.
Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,

• prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
• obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
• przedstawianie sprofilowanych ofert,

• statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Two­je dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

– Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

– Dostawca oprogramowania służącego do komunikacji

– Dostawca oprogramowania CRM

– Podmiot zapewniający usługi marketingowe.

Państwa dane mogą być przekazywane operatorowi płatności Paynow – usługi świadczonej przez mBank SA, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000025237, NIP 5260215088, REGON: 001254524.

Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza Unii Europejskiej

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Euro­pejskiej.

Wniesienie skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: kontakt@fithome.olsztyn.pl